เปลี่ยนจากแผนการเรียนรู้แบบธรรมดาๆกลายมาเป็นแผนหน้าเดียวที่น่าสนใจกันดีกว่า

ครูหลายๆท่านอ่านจะเบื่อกับการทำแผนการเรียนธรรมดาๆ ที่ไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไร่วันนี้เรามี เทมเพลตแผนการเรียนรู้หน้าเดียวไฟล์ PowerPoint ที่ท่านสามารถแก้ไขได้และปรับแต่งได้ตามความเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน