สื่อการสอน-วันภาษาอังกฤษ

แบ่งปันสื่อการสอนวันภาษาอังกฤษ 1 สัปดาห์ มี 7 วัน สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนหรือตกแต่งชั้นเรียนได้

คำศัพท์วันภาษาอังกฤษ

ที่คำศัพท์คำอ่านคำแปล
1Sundayซั๊นเดวันอาทิตย์
2Mondayมั๊นเดวันจันทร์
3Tuesdayทิ๊วสเดวันอังคาร
4Wednesdayเว็นสเดวันพุธ
5Thursdayเธิ๊สเดวันพฤหัสบดี
6Fridayไฟร๊เดวันศุกร์
7Saturdayแซ๊ททะเดวันเสาร์

การย่อวันทั้ง 7

Sunday ย่อเป็น Sun

Monday ย่อเป็น Mon

Tuesday ย่อเป็น Tue

Wednesday ย่อเป็น Wed

Thursday ย่อเป็น Thu

Friday ย่อเป็น Fri

Saturday ย่อเป็น Sat