ปกสวย ๆ แก้ไขได้ไฟล์ PowerPoint

ปกสวย ๆ แก้ไขได้ไฟล์ PowerPoint สามารถนำไปแก้ไขได้ง่าย นำไปใช้เป็นปกรายงาน ปกประเมิน หรือว่าปกหนังได้สวย ๆ